การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator” รุ่นที่ 29 เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ. บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังฝึกเรื่องบุคลิกภาพในการพูดอย่างเข้มข้น!!!!!