การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 31 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ