การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

“การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “Power Of Presentation”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ให้จัดการอบรมเชิญปฏิบัติการ “Power Of Presentation” ให้กับบุคลากรขององค์กรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการนำเสนอ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจพร้อมเทคนิคการนำเสนอที่ได้ผล ทุกคนล้วนฝึกฝนกันอย่างเต็มที่

โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมดังกล่าว การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา