กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม“ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดอบรม“ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ในหลักสูตร “ทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ ” ซึ่งอยู่ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง รุ่นที่ 35 ให้กับนักพัฒนาชุมชนระดับสูง จำนวน ๖๐ ท่าน ณ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในเชิงเทคนิควิธีการในการนำเสนอ ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อได้ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ตามที่ผู้บริหารวางไว้