Tag - อบรมการเป็นพิธีกร

ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกปฎิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร

เป็นความรู้สึกของผู้ที่ผ่านการ­อบรม ผ่านการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ สอบผ่านเกณฑ์มาตร...

พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

การรู้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเทคนิคการเ­ป็นพิธีกรนั้น ทำให้เรามีความรู้และค...

พิธีกรที่ดีต้องมีพลังเสียงดังชัดเจน

“เสียงมีพลังดังสดใส หวั่นไหวในใจคน” “พลังเสียงทำให้จิตใจหวั่นไหว” การมีพลัง...