Tag - พิธีกร

พิธีกร วัตถุประสงค์การฝึกพิธีกร

การรู้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเทคนิคการเ­ป็นพิธีกรนั้น ทำให้เรามีความรู้และค...

พิธีกรที่ดีต้องมีพลังเสียงดังชัดเจน

“เสียงมีพลังดังสดใส หวั่นไหวในใจคน” “พลังเสียงทำให้จิตใจหวั่นไหว” การมีพลัง...