Tag - ทัศนคติ

7 วิธีการสร้างทัศนคติเชิงบวกก่อให้เกิดความสำเร็จ

ทำอย่างไรให้เป็นคนประสบความสำเร็จ ทัศนคติเชิงบวกเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ [...]

คิดและทำอย่างไร ใจก็เป็นสุขถ้า Positive Thinking

“สุขหรือทุกข์..อยู่ที่ใจเราคิดและยึดติดหรือไม่? ” คนเราเกิดมาย่อมมีกรรมติดตัวมาแตกต่างกัน [...]

ตัวอย่างกิจกรรม ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม (Positive [...]