“The Power” พลังแห่งความสำเร็จ บริษัท World Connect Plus

“The Power” พลังแห่งความสำเร็จ บริษัท World Connect Plus

“The Power” พลังแห่งความสำเร็จ

“คนทุกคนส่วนใหญ่ต้องการความสำเร็จ..ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัย..รวมถึงความเป็นตัวตนที่จะประสบความสำเร็จนั้นได้หรือไม่?

พลังแห่งความสำเร็จมีอยู่ในตัวตนของเราทุกคน หากเรารู้วิธีใช้และฝึกฝนก็ไม่ใช่เรื่องยาก!!!!

เรา”ทำได้” ถ้าเราคิดว่า..ทำได้ ” เรา..”สำเร็จได้” ถ้าเราเชื่อว่า.. “เราสำเร็จได้”

“พลังแห่งจินตนาการเป็นเข็มทิศที่จะพาเราก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่เราต้องการ แต่การจินตนาการนั้นไม่ใช่แค่การนึกภาพเฉยๆ เท่านั้น แต่ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกและความเชื่อเข้าไปด้วย”

ส่วนหนึ่งจากกิจกรรม “The Power” พลังแห่งความสำเร็จ จัดโดย บริษัท World Connect Plus เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก