R.I.T.จัดอบรม “เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

R.I.T.จัดอบรม “เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 6

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการอ่านและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองในการใช้สมองให้ถูกข้าง
การอบรมนี้จัดขึ้นณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ