R.I.T. จัดอบรมหลักสูตร คิดบวกชีวิตสำเร็จ เป็นรุ่นที่ 4

R.I.T. จัดอบรมหลักสูตร คิดบวกชีวิตสำเร็จ เป็นรุ่นที่ 4

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนาหลักสูตร คิดบวกชีวิตสำเร็จ ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 การอบรม คิดบวกชีวิตสำเร็จ เป็นการอบรมเรียนรู้แนวคิดทัศนคติมุมมองในเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้มีการพัฒนาความคิดและวิธีคิดที่สร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ รวมถึงการค้นหามุมมองด้านบวกในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

การอบรมหลักสตรคิดบวกชีวิตสำเร็จ ทำให้มีการะปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ ทำให้มีมุมมองที่ดีและถูกต้องในการใช้ชีวิตและการบริหารงาน สามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้างความหวัง พลังใจเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา