R.I.T.จัดอบรมทัศนคติสู่ความสำเร็จ

R.I.T.จัดอบรมทัศนคติสู่ความสำเร็จ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมสัมมนาทัศนคติสู่ความสำเร็จขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 58 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝนทัศนคติเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิต ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนมีความตั้งใจฝึกฝนพร้อมพัฒนาอย่างเต็มที่