อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 61

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 61

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม Private Coaching ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 61 แบบตัวต่อตัว
ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ในรูปแบบ Private Coaching ตัวต่อตัว ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รวมถึงรูปแบบต่างๆ ของการเป็นพิธีกร การมีคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ

การอบรม Private Coaching นี้เป็นบรรยากาศการอบรมที่ติวเข้มตัวต่อตัวแบบเข้มข้น!! โค้ชคำพูดแบบคำต่อคำ!! ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความเชื่อมั่น มีหลักการ มีเทคนิควิธีการที่ชัดเจน เป็นการฝึกฝนที่เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายในการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม ประกอบกับผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่จึงได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการในการเป็นพิธีกรดำเนินรายการ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 098 – 324 9492