อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 33

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 33

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม Private Coaching การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 33″แบบตัวต่อตัว
เป็นการอบรมที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ในรูปแบบ Private Coaching ตัวต่อตัว
เป็นการอบรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจในการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ ที่ต้องมีรูปแบบและกระบวนการเป็นขั้น เป็นตอนโดยต้องให้ได้ตามหลักการนำกิจกรรม 4 ส. คือ สนุกสนาน สร้างสรรค์ สร้างสายสัมพันธ์ และมีสาระ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ไม่ว่าจะเป้นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย การใช้พลังเสียง การยืน การแสดงออก รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถนำกิจกรรมนันทนาการได้เป็นอย่างดี

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 098 – 324 9492