Power In Action Team 100 % ครั้งที่ 12 – นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์

Power In Action Team 100 % ครั้งที่ 12 – นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์

งานใดก็ตามที่ต้องใช้พลังความรู้ความสามารถของการทำงานเป็นทีม ต้องมีจิตใจเต็มเปี่ยม มีพลังร่วมแรงร่วมใจกัน 100 % เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ”

การอบรม “Power In Action Team 100 % .ในโครงการ Director Training # 12 จัดโดย บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สีดารีสอร์ท จ.นครนายก