เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 30

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 30

เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย อ. ธนกร เอี่ยมละออ ( อ.กร การันตี) ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 30 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกฝนชนิดเข้มข้นแบบโค๊ชตัวต่อตัว ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาการพูด การเป็นพิธีกรได้ดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั้่งสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นพิธีกรของสถาบันฯ ได้ บรรยากาศในการอบรมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนมีความตั้งใจ เอาใจใส่ พร้อมฝึกฝนอย่างเต็มที่