CP All จัดอบรม Proactive เทคนิคการทำงานเชิงรุกฯ

CP All จัดอบรม Proactive เทคนิคการทำงานเชิงรุกฯ

“CP All จัดอบรม Proactive เทคนิคการทำงานเชิงรุก สร้างความสำเร็จสุ่เป้าหมาย”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย อ.ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้จัดอบรม Proactive เทคนิคการทำงานเชิงรุก สร้างความสำเร็จสู่เป้าหมาย ให้กับบุคลากรขององค์กรจำนวน 300 ท่าน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเชิงรุกเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารได้วางไว้

บรรยาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ มีความสุข สนุกสนาม มีพลัง!!! ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่!!!!

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. Hall 1- 4 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

www.richtraining.com Tel 02 – 381 4070 – 71 , 087 790 6670