Addwell อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 34

Addwell อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 34

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้รับเกียรติจากการบริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 34

บรรยากาศเต็มได้ด้วยการฝึกอบรมที่เข้มข้น สนุกสนาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนล้วนมีความตั้งใจ ฝึกฝนอย่างเต็มที่ ฝึกปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ การอบรมนี้จัดขึ้นเเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674892009245573.1073741856.102508573150589&type=1