Addwell จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 37

Addwell จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 37

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ. ธนกร เอี่ยมละออได้รับเกียรติจากการบริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยท่านประธานกรรมการบริษัท คุณสมคิด สินสิริวาณิชย์ ให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 37

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการฝึกปฎิบัติที่เข้มข้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ ฝึกฝนด้วยความสนุกสนาน การฝึกอบรมครั้งนี้เติวเข้มขนิดตัวต่่อตัว ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นนัก Motivator ที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้

การอบรมนี้จัดขึ้นเ ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.709220505812723.1073741864.102508573150589&type=1