อบรมพลังการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

อบรมพลังการพูดต่อหน้าสาธารณะชน

“Power Of Public Speaking”
บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏิบัติ “พลังการพูดต่อหน้าสาธารณะชน” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ถ. สุขุมวิท 69 พระโขนง กรุงเทพ