โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพื่อให้เป็นวิทยากรมืออาชีพเกี่ยวกับพรรคการเมือง ซึ่งอำนวยการจัดโดย ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ สำนักกิจการพรรคการเมืองและออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ. โรงแรม เอ- วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ. ชลบุรี ที่ผ่านมา

25mar13_0015 25mar13_0014 25mar13_0013 25mar13_0012 25mar13_0011 25mar13_0010 25mar13_0009 25mar13_0008 25mar13_0007 25mar13_0006 25mar13_0005 25mar13_0004 25mar13_0003 25mar13_0002 25mar13_0001 25mar13_0016