แบล็คแคนยอน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

แบล็คแคนยอน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 1

“แบล็คแคนยอนจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การบริการที่ดีในการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1 “

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย. อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่การบริการที่ดีในการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 1 ให้กับผู้จัดการสาขา จำนวน กว่า 100 คน ณ. ห้องประชุมไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคี เพิ่มความรัก ความผูกพันพร้อมปรับแนวคิด ทัศนคติเชิงบวกในการบริการที่ดี มีความคิดสร้าง มีแนวทางการคิดนอกกรอบ ในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา