เอลเคน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation

เอลเคน (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้จัดการทั่วไป คุณนครินทร์ ศิวะโกเศศ บริษัท เอลเคน (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Power Of Motivation ให้กับผู้นำของบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการสร้างพลังในการพูด Motivation ซึ่งจะต้องพูดโน้มน้าวใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ทำให้ทลายกำแพงความกลัว ก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆ ในการพูดต่อหน้าสาธารณะชน รวมถึงมีการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดูดีมีสเน่ห์ สง่างาม

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ โดยฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น วิทยากรติวเข้ม ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูด Motivation ทำให้การพูดในแต่ละรอบพัฒนาความเชื่อมั่นพูดได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพูดรอบสุดท้ายปลุกพลัง Motivation ในการประกาศเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมใหญ่ บริษัทเอลเคน (ประเทศไทย) จำกัด ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร