เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1

เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ให้จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ รุ่นที่ 1 ในโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรของของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

กิจกรรม“การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการ เป็นกิจกรรม ในโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ที่สร้างความสนุกสนาน สร้างสรรค์ ในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน มีสาระสำคัญคือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญด้านงานบริการที่ดี ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่ทัศนคติในการให้บริการ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในการให้บริการ ฝึกฝนการสร้างรอยยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำกิจกรรมและการทำงานร่วมกัน รวมถึง สร้างความสำคัญในงานที่ทำมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และทีมงาน เตรียมความพร้อมในการให้บริการที่ดี กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา