เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 8 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 8 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

Private Coaching เทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 8 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเทคนิคหยั่งรู้พฤติกรรมมนุษย์ รุ่นที่ 8 ในรูปแบบ Private Coaching พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -19 การอบรมนี้เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรการอบรมที่ต่อยอดการอบรมจากพลังศักยภาพสร้างความสำเร็จ เป็นการเรียนรู้การทำงานของระบบสมองทั้งสองข้างของมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานของระบบสมองก่อให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวโดยที่เจ้าของพฤติกรรมไม่รู้ตัว

แต่จากการอบรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเองและผู้อื่น ทำให้ปรับตัวใช้สมองได้ถูกข้างทำให้ประสบความสำเร็จได้ตามต้องการ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ