เทคนิคการเป็นพิธีกร 31 พฤษภาคม 2555 – 2 มิถุนายน 2555

เทคนิคการเป็นพิธีกร 31 พฤษภาคม 2555 – 2 มิถุนายน 2555

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร” ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter training) พระโขนง กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2555 – 2 มิถุนายน 2555