อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร 20-22 มีค.2555

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร 20-22 มีค.2555

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร” ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ 20-22 มีนาคม 2555