เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

เมื่อวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 41 บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการถ่ายทอดข้อมูลเทคนิคต่างๆ ในการเป็นพิธีกรอย่างเต็มที่พร้อมติวเข้มในการฝึกปฏิบัิติในขั้นตอนต่างๆ ของการเป็นพิธีกรอย่างละเอียด

ในระหว่างการฝึกฝนได้มีการบันทึก Video ของผู้ฝึกฝนเอาไว้ในแต่ละรอบ ทั้งนี้เพื่อดูพัฒนาการในการพูดว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้มีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท หมั่นฝึกฝน ฝึกซ้อม อย่างเต็มที่ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ทางสถาบันฯ กำหนด สามารถเป็นพิธีกรได้อย่างเต็มภาคภูมิ สามารถเป็นพิธีกรในงานอบรมสัมมนา ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมที่ต้องการ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687674884633952.1073741859.102508573150589&type=1