อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 46

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 46

“พิธีกรที่เก่ง มีความรู้ความสามารถ ต้องรอบรู้และรู้รอบ ต้องรู้ลึกและรู้กว้าง รู้ลำดับรายการในการจัดงานเป็นอย่างดีรวมถึงต้องมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการเป็นพิธีกร ต้องใช้ภาษาที่ฟังแล้วดูดี สละสลวย ให้เกียรติผู้ฟัง ที่สำคัญต้องหมั่นฝึกฝนมากๆ เพื่อทำให้เกิดความชำนาญเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ”

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกรรุ่นที่ 46 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ การอบรมนี้จัดขึ้น3 วันตั้งแต่วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา