เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ เทคนิคการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่!!!!
การอบรมนี้เน้นการฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษากาย การใช้พลังเสียง การยืน การแสดงออกต่างๆ รวมถึงเทคนิคการนำกิจกรรม ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมในแต่ละรอบ จนทำให้ดีขึ้นเป็นลำดับ สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการนำกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ ตามที่สถาบันฯ กำหนด

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา