เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ” เป็นหลักสูตรกาอบรมที่สามารถช่วยให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการจัดทำ PowerPoint ให้โดนใจ ตามขั้นตอนในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอได้อย่างชัดเจน โดนใจผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ให้เห็นโอกาสคล้อยตามได้ ในการอบรมนี้ มีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ทำให้มีความเชื่อมั่นในการนำเสนอจนทำให้สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้ตัดสินใจตามที่ผู้นำเสนอต้องการได้
การอบรมนี้จัดขึ้นวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ www.richtraining.com Tel. 02 – 3814070 – 1