เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ.กระบี่

เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ.กระบี่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่” ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Trainig) นำโดย…อ. ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนอ่าวลึก จ.กระบี่  อบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่ให้กับผู้นำกิจกรรมของชุมชน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเข้มข้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านมีความตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการและวอร์คแรลลี่ การสัมมนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2555 ณ.บ้านถ้ำเสือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่