เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาการวางแผนงานและการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2

เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาการวางแผนงานและการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2

เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาการวางแผนงานและการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด -– 19

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก บริษัท เกียนล๊อค (ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท ฮัวเหว่ย อินดรัสเทรียล จำกัด ให้จัดอบรม – สัมมนา “การพัฒนาการวางแผนงานและการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน” ให้กับบุคลากรของบริษัท จำนวน 30 ท่าน ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการวางแผนงาน องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน กระบวนการวางแผนงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสำคัญของงานทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการวางแผนงาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมสัมมนา ยังฝึกปฏิบัติ Workshop ในกระบวนการวางแผนงานและเทคนิคการบริหารเวลาทำให้จัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ณ. ห้องประชุมของบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี