ออริเฟลมจัดอบรม “การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ”

ออริเฟลมจัดอบรม “การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ”

สถาบัน R.I.T. (Rich Inter Training) โดย อ.กร การันตี ได้รับเกียรติจากบริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้อบรมการสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จให้กับผู้นำของบริษัท การอบรมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ออริเฟลม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคในการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร