อองก้าจัดกิจกรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้บุคลากร

อองก้าจัดกิจกรรม เสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้บุคลากร

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะได้รับเกียรติจาก บริษัท อองก้า อาทฟูไลท์ จำกัด ให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร จำนวน 20 ท่าน ในหัวข้อการอบรม “หัวหน้าเปลี่ยน ลูกน้องปรับ สร้างภาวะผู้นำสู่ความสุขความสำเร็จในองค์กร ณ. ห้องประชุมบริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และพัฒนา เพื่มทักษะในการคิดเพื่อสร้างภาวะผู้นำ รวมถึงการทำงานเป็นทีมของหัวหน้างานและลูกน้องเพื่อปรับตัวเข้าหากัน เปลี่ยนแปลงตัวเอง ในการสร้างภาวะผู้นำที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่ววมกันตามเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น สร้างพลังในการทำงานเป็นทีมกันอย่างเต็มที่!!!!