อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 71

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 71

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพ” รุ่นที่ 71 เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

“หลังจบการบรรยายของผู้ฝึกแต่ละคนจะมีการประเมินผลทันทีทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการบรรยายรอบต่อๆ ไป ”