อบรม คิดบวก ชีวิตสำเร็จ รุ่นที่ 5

อบรม คิดบวก ชีวิตสำเร็จ รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม – สัมมนา หลักสูตร คิดบวกชีวิตสำเร็จ รุ่นที่ 5 ซึ่งการอบรม คิดบวกชีวิตสำเร็จ เป็นการอบรมเรียนรู้แนวคิดทัศนคติมุมมองในเชิงบวก เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทำให้มีการพัฒนาความคิดและวิธีคิดที่สร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ รวมถึงการค้นหามุมมองด้านบวกในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การอบรมหลักสตรคิดบวกชีวิตสำเร็จ ทำให้มีการะปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ ทำให้มีมุมมองที่ดีและถูกต้องในการใช้ชีวิตและการบริหารงาน สามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้างความหวังสร้างพลังใจเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ