อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 – 31 พ.ค.57

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 – 31 พ.ค.57

“ความหมายของพิธีกร”
พิธีกร หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย
การบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 40 เมื่อวันที่ 29 – 31 พ.ค.57 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ