อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 53

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 53

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 53 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รูปแบบของพิธีกร คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกร
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกรตามเจตนารมภ์ที่ต้องการ
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 1 , 098 – 324 9492