อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44 เป็นฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัิติชนิตติวเข้มตัวต่อตัว การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พ.ย. 58

ผู้เข้าอบรมทุกท่านล้วนตั้งใจเรียนรู้่ ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่!!!!

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670