อบรมเทคนิคการป็นพิธีกร รุ่นที่ 43

อบรมเทคนิคการป็นพิธีกร รุ่นที่ 43

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมเทคนิคการป็นพิธีกร รุ่นที่ 43 เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ