อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 54

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 54

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 54 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2555 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter training) พระโขนง กรุงเทพฯ