อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาบุคลิกภาพสู่พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ”

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การฝึกฝนพลังการพูดในแต่ละรอบ ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่นพยายาม มีความตั้งใจ ปรับเปลี่ยน พัฒนาจนมีบุคลิกภาพการพูดได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626544940746947.1073741852.102508573150589&type=1