อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 73

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 73

เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาฃีพ” รุ่นที่ 73

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการฝึกฝนอย่างเต็มที่ วิทยากรติวเข้มในการฝึกปฏิบัิติในการเป็นวิทยากร อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการพูด การนำเสนอด้วยภาพประกอบการอบรม การจัดทำ Power Point การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร พร้อมทั้งเทคนิคพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน

ในระหว่างการฝึกฝนได้มีการบันทึก Video ของผู้ฝึกอบรมเอาไว้ในแต่ละรอบ เพื่อดูพัฒนาการในการเป็นวิทยากรว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทุกคนมีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม หมั่นฝึกซ้อม จนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ทางสถาบันฯ กำหนด สามารถเป็นวิทยากรบรรยายได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702347033166737.1073741861.102508573150589&type=3