อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 70

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 70

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 70 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. พระโขนง กรุงเทพฯ