อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 16

อบรมวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 16

เมื่อวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ รุ่นที่ 16 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ฝึกฝนฝึกปฏิบัติกันอย่างเต็มที่

เป็นการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป้นเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน การแสดงออกต่างๆ รวมถึงการใช้พลังเสียง เทคนิคการถ่ายทอด การสื่อสาร และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย

ผู้เข้าสัมมนามีความตั้งใจสูงมาก มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเท ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก นำกิจกรรมได้ดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละรอบ จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการตามที่สถาบันฯ กำหนด การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

ชมภาพทั้งหมดที่นี่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.704713872930053.1073741862.102508573150589&type=3