อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

อบรมพื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1

“พื้นฐานดีมีแต่ความสำเร็จในอนาคต”

“การปลูกฝังพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ การพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถปลูกฝังให้เยาวชนฝึกพูดแต่ในสิ่งที่ดี ฝึกให้กล้าคิด กล้าพูดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการพูดสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 1 ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ