อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 54

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 54

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติพิธีกร อบรม – สัมมนา รุ่นที่ 54 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานอบรม – สัมมนา โดยโฉพาะ เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรในงานอบรม – สัมมนา ทั้งรูปแบบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่แบบติวเข้ม!!! ตัวต่อตัว โดยผู้เข้าอบรม มีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจสูงมาก มุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่อต้องการเป็นพิธีกรอบรม – สัมมนา อย่างเป็นมืออาชีพ

ในวันสุดท้ายของการอบรมมีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฯ ในการเป็นพิธีกรอบรม – สัมมนา ได้อย่างเต็มภาคภูมิ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา