อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 60

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 60

เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 60 ตามมาตรการป้องกัน โควิด – 19

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รวมถึงรูปแบบของพิธีกร คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จ โดยการอบรมฝึกฝนนี้มีการป้องกัน โควิด – 19 ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือตลอดการอบรม

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วนตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกรตามเจตนารมภ์ที่ต้องการ

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ
www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 098 – 324 9492