หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรฯ

หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรฯ

R.I.T.จัดอบรม – สัมมนา “หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ”
เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ. กร การันตี ได้จัดอบรม – สัมมนา”หลักคิดการดำเนินธุรกิจเครือข่าย การสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จ” ให้กับกลุ่มผู้นำและทีมงานจำนวน 16 ท่าน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และหลักคิดเรื่องการทำธุรกิจเครือข่ายที่ถุกต้องพร้อมฝึกทัศนคติเชิงบวกให้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ มีขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับขั้น ผู้นำและทีมงานทุกคนล้วนตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่!!!!

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

www.richtraining.com Tel. 02 – 381 4070 – 71 , 087 – 790 6670