หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 2

หลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการนำเสนอเบื้องต้น รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีหลักการในการนำเสนอที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการจัดทำ Power Point ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอนี้ จะเน้นพลังเสียงที่ดังชัดเจน พร้อมท่วงท่าบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสม ประกอบกับการใช้ภาพการนำเสนอที่มีหลักการ จนทำให้ผู้ชมและผู้ฟังเข้าใจ สนใจ พร้อมตัดสินใจในการนำเสนอนั้นๆ

การฝึกอบรมนี้ใช้เวลา 1 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นกับการอบรมสัมมนาดังภาพ การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) https://www.richtraining.com/
โทร. 02-381-4070